Stav: rozvedená, čtyři děti
Vzdělání: středoškolské
Koníčky: knížky
Politické působení: nezávislý kandidát

Proč kandiduji?

Kandiduji,  protože věřím v nezbytnost změn a zároveň důvěřuji lidem na naší kandidátce, že jsou těmi pravými, kteří by dobré změny na úrovni správy a rozvoje města uměli uskutečnit. Důvěřuji jejich profesionálním schopnostem i lidským hodnotám, jejich ochotě udělat pro Soběslav a její obyvatele maximum. Velmi si vážím toho, že jsem byla vyzvána ke spolupráci. 

Jsou v dění města věci, které jsou viditelné a věci skryté. Sociální oblast patří mezi ty skryté. Veřejnou a viditelnou se stává především ve chvílích, kdy se stává problémem – např. potkáváme na ulicích lidi bez domova. 

Věřím, že i úřad může mít “sociální cítění” a být proaktivní, tak, aby každému potřebnému člověku uměl s empatií a pochopením podat pomocnou ruku. Do pozice prosebníka se může kdokoliv z nás  dostat také – ať už se nám narodí dítě s handicapem, upadneme do dluhů, staneme se závislí,  budeme potřebovat dlouhodobou péči…

Ze své zkušenosti s vedením organizace I MY, která poskytuje terénní sociální službu 80 rodinám dětí s handicapem  vím, že bez laskavé a citlivé pomoci je pro každého velmi náročné vrátit se po takovémto životním kotrmelci “zpět”: do společnosti, do radosti, do sebevědomí, do “života”.

Ze svého minulého ředitelování také vím, že je dobré pro rozkvět firmy, společnosti, organizace i města po určité době mnohé postupy zrevidovat a změnit, upravit přístupy, obměnit tým. 

Proto kandiduji: věřím, že je správné být empatický, respektující a laskavý. A věřím, že se všem vyplatí, když se po dlouhém čase “zaběhaných kolejí” udějí ty správné a prospěšné změny. 

Aby se nám tu, i v časech náročných,  žilo co nejlépe.