Stav: svobodná, dvě děti
Vzdělání: vysokoškolské
Koníčky: všechny druhy sportu
Politické působení: nezávislý kandidát

Proč kandiduji?

Soběslav je mým domovem, je domovem mé rodiny a přeji si, aby byla společným domovem i pro všechny její obyvatele. V roli zastupitele chci občany spojovat, být otevřená jejich názorům a naslouchat jim.

Je pro mě důležité, aby se tu podporovala bytová výstavba pro mladé rodiny, a abychom tímto krokem zároveň pomohli i místním podnikatelům s udržením kvalitních zaměstnanců. Podporuji rozvoj sociálních služeb, různorodé aktivity pro děti i seniory, aby se každý z nich mohl zapojit do veřejného života.

Průmyslovou zónu musíme mít pod kontrolou, proto je potřeba nastavit jasná pravidla, podmínky a pečlivě zvážit, koho si do těsného sousedství našeho města vpustíme. V boji proti představenému záměru s logistickými halami, v lokalitě u dálnice D3, se aktivně angažuji již od samého začátku, kdy byl představen. A budu v něm pokračovat i nadále. Díky svým dlouholetým managerským zkušenostem, kdy jsem aktivně vedla velký tým obchodníků, jsem připravena vstoupit do vyjednávacích schůzek s developerem.

Mým cílem je zajistit občanům kvalitní a bezpečný život v Soběslavi.