Stav: svobodná, pět dětí
Vzdělání: vysokoškolské
Koníčky: knihy, divadlo
Politické působení: nezavislý kandidát 

Proč kandiduji?
Baví mě rozjíždět nové věci – v Soběslavi jsem aktivní téměř 20 let. Během let jsem nabyla přesvědčení, že ovlivňovat věci k dobrému půjde lépe přes členství v zastupitelstvu, které je odpovědné za to, co se v Soběslavi děje.

Chtěla bych přispět svými znalostmi a zkušenostmi v sociální oblasti, vzdělávání a organizování společenských a kulturních akcí.
Chci, aby každý občan mohl využívat sociální služby, které vzhledem ke své životní situaci potřebuje. Jsem pro postupné odstraňování bariér ve veřejném prostoru.

Také chci iniciovat vytvoření koncepce vzdělávání v Soběslavi a směřovat k používání moderních metod ve školách.

Nechme se inspirovat,  ale vymýšlejme i nové, originální řešení veřejného prostoru! Pořádejme akce pro občany, ale nechme je spoluvytvářet a zapojovat se do veřejného dění.